Chi sono

interprete
MARIANA CREANGA
Dal 2004 sono iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Milano e, di seguito, all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano, al ruolo dei Periti e degli Esperti, come traduttore-interprete di lingua rumena. La mia attività in tale veste si è concentrata inizialmente nel settore penale: interprete d’udienza, perito ausiliario del PM, perito di parte – assistenza avocati. Dal 2011 sono diventata socio ordinario di AITI – Associazione Italiana Traduttori ed Interpreti, sezione Lombardia. La mia esperienza si è arricchita notevolmente, sia in ambito giuridico che commerciale e, ultimamente, nel settore medico.

Orari

Monday - Friday 9:00 - 17:00
Saturday - Sunday CLOSED

Ultimi articoli

Traduzioni | Interpretariato | Perizie

info@traduzionirumeno.it

+39 328 184 32 16

Top

1 Decembrie 1918 Ziua Naţională a României

Traduzioni RumenoArticoli Cultura 1 Decembrie 1918 Ziua Naţională a României

1 Decembrie 1918 Ziua Naţională a României

Ziua Naţională a României

1 Decembrie este Ziua Naţională a României, adoptată prin lege după inlăturarea regimului comunist. Din punct de vedere istoric, la 1 Decembrie 1918, Adunarea Naţională de la Alba Iulia, constituită din 1228 de delegaţi şi sprijinită de peste 100.000 de români veniţi din toate colţurile Ardealului şi Banatului, a adoptat o Rezoluţie prin care s-a consfinţit unirea tuturor românilor din Transilvania, întreg Banatul (cuprins între râurile Mureş, Tisa şi Dunăre) şi Ţara Ungurească (Crişana, Sătmar şi Maramureş) cu România.

Ziua de 1 Decembrie 1918 incununează deci lupta românilor transilvăneni pentru Unitate Naţională şi marchează momentul creării României Mari, situându-se in continuarea precedentelor acţiuni unioniste ale fraţilor din Basarabia (27 martie 1918) şi Bucovina (15 / 28 noiembrie 1918).

Poporul român a stiut atunci sa valorifice admirabil conjunctura internaţională favorabilă creată în urma primului război mondial şi a destrămării imperiilor Ţarist şi Austro-Ungar.

Asa cum sublinia si istoricul Florin Constantiniu, “ …Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei româneşti. Măreţia ei stă în faptul că desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera nici unui om politic, a nici unui guvern, a nici unui partid; este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un elan ţâşnit cu putere din străfundurile conştiinţei unităţii neamului, un elan controlat de fruntaşii politici, pentru a-l călăuzi cu inteligenţă politică remarcabilă spre ţelul dorit. […]

Marea Unire nu a fost rezultatul participării României la război. Nici partizanii Antantei, nici cei ai Puterilor Centrale nu au avut în vedere revoluţia din Rusia şi destrămarea monarhiei austro-ungare. Raţionamentul lor s-a înscris formulei tradiţionale a raportului de putere interstate: victoria Antantei ne va da Bucovina, Transilvania şi Banatul, victoria Puterilor Centrale ne va da Basarabia; o biruinţă o excludea pe cealaltă, astfel că nimeni nu vedea cum ar fi cu putinţă ca toate aceste provincii să intre aproape simultan în frontierele Vechiului Regat. […]

Nu o victorie militară a stat la temelia României Mari, ci actul de voinţă al naţiunii române de a-şi da armătura teritorial-instituţionalã care este statul naţional. […]

O necesitate istoricã – naţiunea trebuie să trăiască într-un stat naţional – s-a dovedit mai puternică decât orice guvern sau partid, culpabil de egoisme sau incompetenţă, şi, punând în mişcare naţiunea, i-a dat acea forţă uriaşă ca peste toate adversităţile să dea viaţă aspiraţiei sale: statul naţional.”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.