Chi sono

interprete
MARIANA CREANGA
Dal 2004 sono iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Milano e, di seguito, all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano, al ruolo dei Periti e degli Esperti, come traduttore-interprete di lingua rumena. La mia attività in tale veste si è concentrata inizialmente nel settore penale: interprete d’udienza, perito ausiliario del PM, perito di parte – assistenza avocati. Dal 2011 sono diventata socio ordinario di AITI – Associazione Italiana Traduttori ed Interpreti, sezione Lombardia. La mia esperienza si è arricchita notevolmente, sia in ambito giuridico che commerciale e, ultimamente, nel settore medico.

Orari

Monday - Friday 9:00 - 17:00
Saturday - Sunday CLOSED

Ultimi articoli

Traduzioni | Interpretariato | Perizie

info@traduzionirumeno.it

+39 328 184 32 16

Top

Ajutor financiar oferit de către Guvernul României românilor afectaţi de cutremurul din Italia din 24 august 2016

Traduzioni RumenoArticoli Informazioni Ajutor financiar oferit de către Guvernul României românilor afectaţi de cutremurul din Italia din 24 august 2016

Ajutor financiar oferit de către Guvernul României românilor afectaţi de cutremurul din Italia din 24 august 2016

Unde se pot prezenta cererile de ajutor şi documentele necesare pentru depunerea cererilor

 

Guvernul României a hotărât să ajute financiar românii afectați de cutremurul din Italia  din 24 august a.c.. Astfel, după stabilirea sumelor, recent au fost oficializate modelul cererii și documentele justificative necesare solicitării fiecărui ajutor în parte. În principal, este vorba de cheltuieli de spitalizare și recuperare și de ajutoare de până la 10.000 de euro.

Cuantumurile ajutoarelor sunt incluse în Hotărârea Guvernului nr. 605/2016, publicată înMonitorul Oficial, Partea I, nr. 662 din 29 august și deja se aplică. Acestea sunt destinate sprijinirii românilor afectați de cutremurul din Italia, precum și familiilor acestora, dar și a familiilor celor ce și-au pierdut viața în acest cataclism, ajutoarele fiind complementare celor acordate de statul italian.

Totodată, prin Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr. 1835/2016, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 688 din 5 septembrie și intrat în vigoare la data publicării, s-au stabilit modelul cererii de ajutor și actele justificative necesare la cererea fiecărui tip de ajutor în parte.

S-au stabilit următoarele ajutoare:

► 10.000 de euro pentru familiile sau persoanele singure ale căror locuințe au fost distruse în proporție de peste 50% și care își păstrează reședința în Italia, iar cuantumul cumulat al măsurilor de sprijin primite din partea celor două state (România și Italia) nu depășește valoarea estimată a locuinței. Aceeași sumă o primesc și persoanele sau familiile ce decid să se întoarcă în România.

Acte doveditoare necesare (copie):

 • actele de identitate ale solicitanților sau titlul de călătorie;
 • actul constatator al gradului de distrugere a locuinței sau încheierea notarială de certificare de la consulat cu privire la constatarea distrugerii sau alte documente doveditoare;
 • actele care dovedesc proprietatea personală a locuinței;
 • documentul justificativ eliberat de instituțiile abilitate din Italia privind valoarea ajutorului eligibil ce a fost acordat sau urmează să fie acordat pentru refacerea/repararea locuinței;
 • prezența persoanei pe lista consulatului cu persoanele afectate de cutremur.

► 6.000 de euro pentru copiii rămași orfani în urma decesului părinților. Această sumă se acordă rudelor până la gradul al patrulea sau altor persoane cu cetățenie română pentru care se dispune măsura de protecție specială a copilului/copiilor pentru creștere și îngrijire.

Acte doveditoare necesare (copie):

 • actele de identitate ale solicitanților sau titlul de călătorie;
 • actul constatator al decesului părinților;
 • acte identitate/certificate de naștere ale copiilor rămași orfani;
 • actul prin care se dispune măsura de protecție specială a copiilor rămași orfani;
 • extrasul de cont pe numele copilului/copiilor;
 • prezența părintelui/părinților pe lista consulatului cu persoanele afectate de cutremur.

► 3.000 de euro pentru familiile sau persoanele singure care nu au locuință proprie și care, în urma cutremurului, nu mai au unde locui, indiferent dacă rămân în Italia sau se întorc în România.

Acte doveditoare necesare (copie):

 • actele de identitate ale solicitanților sau titlul de călătorie;
 • actul constatator al gradului de distrugere a locuinței sau încheierea notarială de certificare de la consulat cu privire la constatarea distrugerii sau alte documente doveditoare;
 • contracte de închiriere a locuinței sau, după caz, declarația proprietarului pe propria răspundere că a avut în spațiu beneficiarul ajutorului sau declarația a doi martori cu reședința în localitățile afectate, în prezența atașatului pentru muncă și social, care să ateste reședința beneficiarului în localitatea afectată;
 • prezența persoanei pe lista consulatului cu persoanele afectate de cutremur.

► 3.000 de euro pentru persoanele adulte apte de muncă ce se întorc în România, pentru sprijinirea reintegrării acestora. Această sumă se acordă în tranșe lunare, pe parcursul a șase luni.

Acte doveditoare necesare (copie):

 • actele de identitate ale solicitanților sau titlul de călătorie;
 • adeverință de la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă ce atestă că persoana se află în căutarea unui loc de muncă;
 • prezența persoanei pe lista consulatului cu persoanele afectate de cutremur.

► 1.000 de euro pentru fiecare persoană decedată din familie și acordată membrului supraviețuitor al familiei sau rudei până la gradul al doilea.

Acte doveditoare necesare (copie):

 • actele de identitate ale solicitanților sau titlul de călătorie;
 • actul constatator al decesului persoanei;
 • actele de identitate/stare civilă care să ateste că persoana solicitantă este membru al familiei afectate;
 • prezența persoanei pe lista consulatului cu persoanele afectate de cutremur.

► 1.000 de euro pentru o rudă până la gradul al doilea care se deplasează în Italia pentru sprijinirea membrilor supraviețuitori ai familiilor afectate.

Acte doveditoare necesare (copie):

 • actele de identitate ale solicitanților;
 • actele care dovedesc gradul de rudenie (bunici/frați pentru gradul al doilea); în funcție de situație, pot fi certificate de naștere, declarația notarială;
 • copia biletului de transport/comunicarea oficiilor consulare/misiunilor diplomatice care atestă sosirea persoanei pentru care se solicită sprijin pe teritoriul Italiei;
 • prezența persoanei, a cărei rudă se deplasează în Italia, pe lista consulatului cu persoanele afectate de cutremur.

► Acoperirea cheltuielilor de spitalizare și recuperare a celor ce nu dețin asigurări medicale și nu au cheltuielile medicale acoperite de statul italian.

Acte doveditoare necesare (copie):

 • actele de identitate ale solicitanților sau titlul de călătorie;
 • documentele eliberate de furnizorul de servicii medicale unde a fost efectuat tratamentul/spitalizarea, inclusiv cererea de avans sau devizul estimativ;
 • prezența persoanei pe lista consulatului cu persoanele afectate de cutremur.

Ajutorul acordat pentru familiile sau persoanele cu locuințe distruse în proporție de peste 50% (în valoare de 10.000 de euro) și cel pentru persoanele sau familiile care nu aveau locuință proprie și care, în urma cutremurului, nu au unde locui (în valoare de 3.000 de euro), nu se pot cumula. În rest, în funcție de situație, cumulul ajutoarelor este posibil.

Unde se depun cererile

Cererea se adresează, în cazul solicitanților din Italia, misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare și, pentru solicitările din România, agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială, precum prevăzut  în HG nr. 605/2016.

Plățile acestor ajutoare se fac în cont bancar sau în numerar în euro/echivalent în lei pentru familiile sau persoanele singure care rămân în Italia. Pentru cei care revin în România, ajutoarele se plătesc în lei.

Totuși, în cazurile speciale, se arată în ordinul de ministru, pentru persoanele care rămân în Italia, plata ajutorului se face în numerar la Consulat, însă doar la cerere.

Atenție! De la caz la caz, există posibilitatea să fie cerute și alte documente care să ateste realitatea și legalitatea acordării ajutoarelor de urgență.

Dacian Ciolos, premier: “Acordam ajutoare de urgenta pentru rudele persoanelor decedate. Totodata, vom asigura sprijin si pentru rudele celor care se deplasează din România în Italia pentru a ajuta persoanele care au fost afectate de această catastrofă. Avem, totodată, un ajutor specific pe care-l propunem pentru copiii care au rămas orfani.”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.